En blomma, en svan, ett träd eller kanske en groda? Det är bara några av de symboler som trycks på förpackningar här i Sverige för att visa att produkten på ett eller annat sätt är etisk eller miljövänlig. Även om du som producent vet vad alla dessa symboler betyder bör du ändå ställa dig frågan: "Gör kunderna också det?"

Märkningar ska ge viktig information om hur varan är producerad och syftet är att göra det enklare för konsumenterna att göra medvetna val. När du gjort allt rätt för att göra förpackningarna hållbara kan det också löna sig att visa upp det, särskilt eftersom kunderna vill det.

En undersökning från Sustainable Brand Index visar på just detta.:

«73 procent av Sveriges konsumenter säger sig påverkas av hållbarhetsfrågor i någon mån när de beslutar att köpa en vara eller en tjänst.» skriver Aktuell Hållbarhet i sitt intervju med SBI.

Då blir märkningar också ett sätt för dig som producent att visa upp produktens kvaliteter för konsumenterna

Ladda ner gratis e-bok: Förpacknings- och etikettrender du inte får missa under  2021

Hjälp kunderna att förstå vad som är hållbart

Det finns en mängd märkningar, både svenska och utländska, som ska visa konsumenten att produkten är hållbar. I en vanlig svensk livsmedelsbutik hittar du mer än hundra sådana märkningar. Vissa står offentliga organ bakom medan andra är branschens egna. Några är bra och informativa medan andra mer syftar till att förvirra.

När man har jobbat med förpackningsutveckling ett tag vet man att hållbarhetsarbete är en sammansatt process. Åtgärder som kan ha miljöfördelar i ett led kan öka miljöpåverkan i andra.

Ett exempel är PET-plastförpackningar och in-mould-etiketter.

Med IML-teknik smälts designen ner i plasten så att etiketten integreras i förpackningen som då upplevs som en monomaterialprodukt, vilket kan uppfattas som ett mer miljövänligt alternativ ur ett återvinningsperspektiv.

Så är dock inte fallet med in-mould-etiketter eftersom färgen i etiketten då smälts in i och smutsar ner plasten så att den inte kan återvinnas. Plasten går då i stället till förbränning. Dessutom förbrukas mycket energi när produkten ska smältas ihop.

I sådana fall är en miljömärkning på en självhäftande etikett ett mer hållbart alternativ, även om förpackningen inte är en monoprodukt. Det går också att använda lim som enkelt kan tvättas av när etiketten ska skiljas från förpackningen.

Följ hållbara branschstandarder för förpackningar

Den nederländska inköpsföreningen Superunie har utformat en trafikljusmodell över vilka materiallösningar som kan rekommenderas vad gäller hållbara plastförpackningar. För PET-förpackningar rekommenderas det att man undviker:

  • Plast med heltäckande/ogenomskinligt tryck
  • Helfärgad krympetikett som täcker upp till 95 procent av förpackningen.
  • In-mould-etiketter
  • Ej avtagbara PE- eller PP-etiketter

Samtidigt ger de grönt ljus för:

  • Etiketter eller krympfilm (PE/PP) som lätt kan avlägsnas från förpackningen på återvinningsstationen
  • Lim som är vattenlösligt vid 60o
  • Färger som inte är giftiga och inte färgar av sig

Det som konsumenterna tror är miljövänligt behöver inte nödvändigtvis vara det. I takt med att myndighetskraven blir striktare måste du oftare betala för dina miljösynder när förpackningen når återvinningsstationen. Därför lönar det att ha ett helhetstänkande kring förpackningens livscykel så att de samlade miljöbelastningarna kan kartläggas.

Visa konsumenten hur förpackningen ska sorteras

EU:s och svenska myndigheters mål är att 50 procent av plastförpackningarna ska materialåtervinnas senast 2025.

Det är därför viktigt att förpackade produkter är rätt märkta så att förpackningen faktiskt återvinns. När FTI:s piktogram trycks på en förpackning påminner det konsumenten om att källsortera, vilket ökar mängden korrekt sorterade förpackningar. Gör märkningen så tydlig som möjligt och lägg gärna in en förklarande text så att konsumenten vet hur produkten ska källsorteras.

Var inte rädd för att framhäva varumärkets miljövänlighet!

Andra åtgärder du vidtar för att göra produkter och förpackningar mer hållbara bör också marknadsföras. Var inte rädd för att framhäva era miljövänliga val!

OLW chipspåsar med fossilfri plast

När Orklas varumärke OLW lanserade nya chipspåsar med fossilfri plast gjord av finsk tallolja (en restprodukt från skogsindustrin) halverade de plastens klimatavtryck. För att visa hur de jobbar med miljövänligare plast märkte de chipspåsarna med "50 % mindre CO2 (plast från tallolja)" med stora bokstäver.

Skanems miljöprogram 

Skanem har ett eget hållbarhetsprogram för sina etiketter. Det innebär att våra hållbarhetsexperter gör en fullständig analys av dina förpackningar och din försörjningskedja i syfte att minska det totala koldioxidavtrycket. Det gör att vi kan utveckla lösningar som är specialanpassade för din specifika produkt. Här kan du kostnadsfritt kontrollera hur hållbara dina produkter är.

Om du är osäker på om dina förpackningar har utnyttjat sin hållbarhetspotential till fullo hjälper vi dig att ta reda på det. Kontakta våra hållbarhetsexperter och ta ett steg närmare en grönare produkt.

LADDA NER GRATIS E-BOK: Förpacknings- och etikettrender under 2021