Kundens upplevelse av din produkt börjar långt innan användning. Redan vid första ögonkastet gör kunden en bedömning av produktens förpackning och etikett.