Oförutsedda händelser kan få förödande konsekvenser för organisationer och företag. Bränder, klimatförändringar, översvämningar, förändrade förutsättningar eller en global pandemi kan påverka din försörjningskedja och verksamhet negativt. Om du inte får dina etiketter levererade i tid får du inte heller ut dina produkter i butikshyllorna.

För oss är det viktigt att du kan hålla verksamheten igång. Därför har vi på Skanem en beredskapsplan som säkerställer leveranser även i besvärliga tider. Tack vare vår koncernmodell och långa erfarenhet som etikettproducent kan vi minska de negativa följdverkningarna så att ni kan hålla verksamheten igång – även i kristider.

Med tre moderna fabriker i Skandinavien är leveranserna alltid säkrade. Vi har även fabriker i Polen och Storbritannien som kan stödja produktionen om det uppstår stor efterfrågan i Europa. Även de skandinaviska fabrikerna kan leverera till övriga Europa.

Ladda ner gratis e-bok: Förpacknings- och etikettrender du inte får missa under  2021

Låt inte din etikettleverantör bromsa försörjningskedjan

Det är inget nytt att diverse kriser uppstår med jämna mellanrum. Ändå bör du ta höjd för att större och mindre kriser, som kan utgöra en risk för din försörjningskedja, kan komma att uppstå oftare framöver. Susan Lund från McKinsey Global Institute, säger att detta är ett resultat av den globala uppvärmningen, vilket i sin tur leder till fler naturkatastrofer. Dessutom blir de globala försörjningskedjorna alltmer komplicerade, och därmed också mer sårbara.

Även om du inte behöver gå runt och frukta det värsta hela tiden kan det vara en bra idé att kartlägga sårbarheterna i försörjningskedjan. Du bör ha kunskaper om vilka du köper av och vilka risker de utgör för dina leveranser.

Coronakrisen har blivit en tankeställare för många företag när det gäller supply chain management (SCM), eller flödesekonomi som det kan kallas på svenska. SCM handlar om att se över logistiken i hela värdekedjan. Det innebär allt från traditionell logistik som inköp, lager och transport till kundlogistik och strategiska leverantörssamarbeten. Din etikettleverantör bör inte utgöra den "svaga länken" i denna kedja.

Säkra leveranser av etiketter under alla omständigheter

Etiketterna är en viktig del av produktionskedjan eftersom deras uppgift är att profilera produkten på bästa möjliga sätt. Etiketter kan skilja sig åt vad gäller färgval, papperskvalitet, miljövänlighet och logistik, och det går att åstadkomma en mängd olika effekter med prägling, foliering, unik kodning eller tryckfärger.

Därför är det viktigt att dina specialetiketter levereras oavsett lokala eller globala kriser. Vi på Skanem kan se till att du får dina leveranser även i svåra tider eftersom vi har fabriker i flera länder på olika kontinenter och dessa fabriker köper in samma material.

I mars 2020 blev det global brist på vissa typer av plast på grund av coronapandemin. Vilket till och med har varit en utmaning 2021. Eftersom vi är organiserade så att våra fabriker snabbt ska kunna försörja varandra upplevde våra kunder inga leveransproblem utan fick sina förpackningar.

Eftersom vi har god tillgång till material kan de olika fabrikerna hjälpa varandra om en av dem skulle ha brist på material eller färger. De kan även undsätta varandra om det skulle uppstå kapacitetsproblem lokalt.

På så sätt säkerställer vi både materialtillgången och tryckkapaciteten. Det gör att vi kan erbjuda en utökad service inom logistik och lagerkapacitet för våra kunders produktionsenheter i olika länder.

Välj en etikettleverantör som har en bra beredskapsplan

Det är svårt att minimera risken för att oförutsedda händelser ska inträffa. Jordskalv, bränder, översvämningar eller pandemier kommer inträffa oavsett vad vi gör. Det bästa man kan göra är att minimera konsekvenserna av de eventuella händelserna. För att skydda din försörjningskedja bör du samarbeta med leverantörer som har en bra beredskapsplan.

När kontrollerade du senast din leverantörs beredskapsplan? Och finns den bara på papper eller har den faktiskt testats? Skanem inte bara testar sin plan utan använder den som produktionsstöd varje vecka året runt.

Innan en eventuell katastrof inträffar bör du därför undersöka om din etikettleverantör har en plan B och hur bra den backup-planen fungerar i en tänkt kris. Ju större producent du är, desto viktigare är det att du har en leverantör med en uttänkt krisplan.

För vad händer om din befintliga leverantör måste stänga sin fabrik i morgon? Risken är stor att du inte får några etiketter överhuvudtaget.

Som Skanem-kund hade det inte påverkat dina leveranser nämnvärt. Vi har många fabriker som snabbt kan komma varandra till undsättning. Om det exempelvis händer något med fabriken i Sverige kan vi enkelt flytta produktionen till våra fabriker i Norge eller Danmark. Vi producerar och levererar etiketter med samma goda kvalitet, oavsett var de tillverkas.

LADDA NER GRATIS E-BOK: Förpacknings- och etikettrender under 2021