Etiketten är en stor del av ett varumärke och för viktig för att lämnas åt slumpen. Samtidigt är det en komplex uppgift att designa en lyckad etikett. Har din etikettleverantör egentligen förståelse för dig, din bransch och din produkt? Vi menar att leverantören ska tillföra värde till hela din leveranskedja. Om du har upplevt några av de problem som beskrivs nedan är det kanske dags att byta.

#1: Etiketterna har en design som säljer dåligt

Bra design säljer, och för många produkter kan en väldesignad etikett bli ett ekonomiskt lyft.

En av de viktigaste egenskaperna för en etikett är att den ska bidra till att produkten skiljer ut sig från konkurrenternas. En undersökning visar att 70 % av alla köpbeslut görs efter att kunden gått in i butiken. Det visar att konsumenter är öppna för att bli inspirerade av varumärken medan de handlar, vilket man bör utnyttja när man designar en etikett.

Ladda ner gratis e-bok: Förpacknings- och etikettrender du inte får missa under  2021

Det handlar om att sticka ut på ett positivt sätt i kampen om kundernas uppmärksamhet. Paketering av produkter är helt enkelt en otroligt viktig kommunikationskanal som du kan utnyttja med en optimal design. När det ska göras ny design på etiketter eller nya produkter lanseras gäller det därför att göra bra val, baserat på goda råd från etikettleverantören.

Det svenska företaget Brands for Fans, som är ledande inom marknadsföring och försäljning av alkoholhaltiga drycker, vet allt om detta. När de skulle lansera en egen romflaska för självaste hårdrocksgruppen Motörhead, tog de kontakt med oss på Skanem.

"Viktigast var att få rätt kvalité och finish. Eftersom vi sett vad de gjort tidigare, med hög service och fina produkter, så var det enkelt att välja just Skanem. Tillsammans gick vi igenom en process för att hitta rätt känsla och uttryck i etiketten, så att det fungerade ihop med Motörheads image och varumärke. Vi får många spontana kommentarer om etiketten, hur snygg och bra den är. Releasen av Motörheads Premium Dark Rum blev en succé och redan efter en månad hade målet för ett helt års försäljningsvolym uppnåtts!" berättar Brands for Fans.

Läs mer: Så blir dina förpackningar mer hållbara

#2: Etiketterna tål för lite

Etiketterna tål för lite

Det hjälper inte att ha en perfekt design på etiketterna om de ramlar av eller förstörs innan produkterna når butikshyllorna. Etiketternas egenskaper måste väljas med tanke på de olika belastningar de utsätts för vid applicering, förvaring, transport och försäljning. En standardetikett passar inte för allt.

Schampoetiketter som inte tål vatten, eller en etikett som inte tål minusgrader på en frysvara, det är inte särskilt funktionellt. Under en livscykel utsätts en etikett ofta för ganska tuffa påfrestningar som kyla, värme, fukt, smuts eller lösningsmedel.  

Etikettens kvalitet och tålighet ska också vara förenlig med den förpackning den ska fästas på. Förpackningens yta påverkar hur bra etiketten fungerar. Kartong och PET-flaskor har exempelvis olika materialegenskaper som man måste ta hänsyn till när man väljer lim, tryckfärg och typ av etikett. Man måste alltså välja etiketter som fungerar ihop med det övriga förpackningsmaterialet.

För att säkerställa bästa möjliga kvalitet måste hela förpackningens och etikettens livscykel bedömas som en helhet. Genom att vi som etikettleverantör får kunskap om dina produkter, deras livscykel och hur de används, så kan vi välja de optimala etiketterna, materialen och metoderna.

#3: Du får inte dina etiketter i tid

Långa leveranstider kan medföra att du inte får ut produkterna i butikshyllorna i tid.

Det är därför viktigt att etiketterna levereras på avtalad tid och till rätt plats. Om det här är ett problem bör du fundera på om din etikettleverantör har tillräckligt bra logistiklösningar.

Din leverantör bör också kunna erbjuda leverantörsstyrt lager eller exempelvis ABC-hantering där lagret delas in efter volym och frekvens på avrop. Att kunna erbjuda en variation av olika logistiklösningar är en förutsättning för bästa kostnadskontroll. Detta bör ni diskutera igenom för att hitta de bästa lösningarna för just din produkt

#4: Du får helt enkelt inte dina etiketter

Vad händer om din nuvarande etikettleverantör måste stänga ner fabriken? Utan etiketter kan du inte leverera och sälja produkterna som planerat.

Ju större producent du är, desto viktigare är det att dina underleverantörer kan leverera som avtalat – även i svåra tider. Därför måste dina underleverantörer ha en beredskapsplan så att kriser inte påverkar leveranserna.

Din etikettleverantör bör ha en bra backup-plan för både materielleveranser och produktionskapacitet så att olika fabriker kan hjälpa till med försörjningen för att säkra leveranserna. Om en leverantör har flera fabriker relativt nära varandra skulle dessa snabbt kunna komma till undsättning om någon av dem måste stoppa produktionen.

#5: Etiketterna uppfyller inte hållbarhetsmålen

Etiketterna uppfyller inte hållbarhetsmålen

Striktare miljökrav nationellt och internationellt påverkar utvecklingen av förpackningar och förpackningslösningar. Din etikettleverantör bör känna till dessa krav i detalj och erbjuda innovativa och hållbara förpackningslösningar för din produkt. En inhemsk leverantör har av naturliga skäl bäst kunskaper om reglerna i det egna landet och kan ta höjd för ändrade regler som ännu inte trätt i kraft.

Smartare val i hela värdekedjan kan ge stor effekt. Ta exempelvis L´Oreal, som gick över till ett tunnare och lättare etikettmaterial, och på så sätt minskade sitt klimatavtryck med 7 %. Eller kaffeproducenten Arvid Nordquist HAB som minskade sitt klimatavtryck med 20 % genom att miljöoptimera sina etiketter tillsammans med Skanem.

#6: Det saknas information på etiketterna

Det är viktigt att produkten är märkt med tillräcklig och korrekt information. Det finns otaliga lagar och regler för vad som måste anges på en etikett. Ett absolut krav – oavsett bransch – är att kontaktuppgifter för varumärket måste anges. Utöver det varierar reglerna mellan olika branscher och för olika produkter.

Därför är det viktigt att samarbeta med en etikettproducent som är insatt i vilka regler som gäller för just dina produkter. Det är en stor fördel om producenten har bra kunskaper om din bransch och ett intresse för de aktuella produkterna.

#7: Förpackningarna utnyttjar inte den senaste tekniken

Om du inte tar del av förpackningsnyheter och innovationer riskerar du att inte kunna leverera det konsumenterna efterfrågar. Lösningar som påverkar funktion, hållbarhet, kostnader eller design kan användas som säljargument gentemot slutanvändarna.

Återförslutningsbara etiketter på förpackningar med våtservetter är ett exempel på en funktionell lösning. Produktens funktionalitet blir märkbart förbättrad när etiketten utgör själva återförslutningsmekanismen.

Ett annat exempel är Linerless-etiketter, som är utvecklade för att stödja hållbarhetsmål. Linerless är nämligen något så enkelt som en etikett utan skyddsfolie på baksidan. Förutom att skyddsfolien kan slopas kan även lim- och silikonförbrukningen minskas med upp till 80 % på dessa etiketter.

Genom att våra farmaceutiska etiketter även kan fungera som en "bottle hanger" på droppflaskor för att förenkla vissa intravenösa behandlingar, så kombinerar man funktion med information.

Att vara innovativ är något helt annat än att haka på en trend. Man måste nästan jobba med det själv för att förstå vilka problem det är lönt och möjligt att lösa. Därför bör etikettleverantörer vara på tårna både när det gäller kunskaper om och utveckling av nya lösningar. Då kan du också införa dessa så snart de finns på marknaden.

#8: Dina etiketter kostar mer än nödvändigt

Hur mycket du betalar för etiketterna handlar inte bara om priset per etikett utan om hur hela portföljen är strukturerad.

Använder du fler färger än nödvändigt i designen? Beställer du fler format än du behöver? Utnyttjar du lagret optimalt? Hur ser ditt beställningsmönster egentligen ut?

Om du inte kan svara på de här frågorna själv kan det finnas pengar att spara på att ta reda på svaren.

Allt det här är faktorer som driver upp totalkostnaden. Om du minskar komplexiteten i designprocessen på ett tidigt stadium kan etikettportföljen bli mer kostnadseffektiv.

Om du misstänker att kostnaderna för dina etiketter är för hög bör du låta leverantören göra en fullständig analys och optimering av portföljen. Om din nuvarande leverantör inte har rutiner för detta kan det finnas mycket pengar att spara på att byta till en annan.

#9: Etiketterna fungerar inte optimalt

Även om du som producent vet vad alla miljösymboler betyder bör du ändå ställa dig frågan Gör kunderna också det?

Du vill självklart att dina produkter ska sticka ut bland konkurrenternas i de fysiska och digitala butikshyllorna. Men har du tänkt på att du kan fortsätta stimulera kunden med sensoriska texturer, dofter och dekorationer efter att han eller hon har tagit din produkt i sin hand? Detta går att göra med rätt sorts etiketter.

Kanske är din produkt av ett sådant slag att den enklare kan plockas upp och transporteras om bärmekanismen är en integrerad del av förpackningen? Etiketter som används som handtag gör detta jobb, samtidigt som du får mer plats för kommunikation till kunden.

För dig som vill ge kunderna en mer sömlös shoppingupplevelse kan interaktiva etiketter som Smart Labels, det vill säga etiketter som är kopplade till digitala tjänster, medföra många möjligheter. Med smarta etiketter kan du exempelvis undersöka kundnöjdheten eller fortsätta kommunicera med kunden efter att köpet är genomfört.

För många produkttyper kan etikettens design och funktion ha stor betydelse för varumärkesbygget. Etiketternas funktion är helt enkelt ett strategiskt led i marknadsföringen. Välj en leverantör som både kan erbjuda och ge dig råd om lösningar som kan göra din produkt mer funktionell.

#10: Leverantören erbjuder bristfällig service och uppföljning

Att lyckas med förpackningar och etiketter är mer komplext än man kan tro. Därför är det viktigt att din leverantör också fungerar som en rådgivare som förstår dina specifika behov och finns tillgänglig för att lösa dina problem.

Du behöver en personlig produktexpert med erfarenhet av just din bransch. En sådan person känner väl till dina behov och utmaningar vad gäller regelefterlevnad, hållbarhetsmål, kvalitet eller produktkampanjer.

Är du osäker på om produkterna har de bästa etiketterna i dag? Kontakta oss för ett informellt samtal utan förpliktelser.

LADDA NER GRATIS E-BOK: Förpacknings- och etikettrender under 2021